De ondersteuning vanuit de Stichting is tweeledig:

  1. de Stichting wil in eerste aanleg tennissen voor ieder kind bereikbaar maken op ieder niveau. Daarbij staat het kind centraal.
  2. de Stichting faciliteert de verenigingen/ scholen/ tennisscholen/ trainers en co-financiert schooltennis en regiotraining

Binnen het takenpakket van de Stichting vallen:

  • Gedachtengoed borgen en bewaken
  • Coördineren schooltennis / regiotraining
  • Coördineren communicatie (on- en offline) en bewaking identiteit
  • Overlegorgaan voor bestuur vereniging / gemeenten / werkgroep / KNLTB
  • Financiële, fiscale verantwoording dragen
  • Continuïteit waarborgen: financieel / organisatorisch
  • Uitrollen project nationaal