Met het uitdragen van onze doelstellingen willen we een breed draagvlak creëren. De missie en visie vanuit de stichting bindt de belangengroepen en leidt tot samenwerking.
Alle scholen/groep 4 kinderen in de diverse regio’s krijgen aanbod schooltennis. Als basis voor samenwerking is er een “code of conduct” getekend door alle betrokken trainers, doel “samen sterker i.p.v. tegen elkaar”.

schooltennis

  1. het draagvlak zorgt voor een unieke samenwerking tussen alle tennisverenigingen in de regio
  2. het draagvlak zorgt voor een unieke samenwerking tussen trainers/ coaches/ tennisscholen
  3. het breed uitrollen van het tennisonderwijs primair en de vertaling van onze doelstellingen naar concrete acties leidt naar nieuwe aanwas / vereniging en naar vereniging overschrijdende activiteiten.