Uitgangspunten

 1. Impuls talentontwikkeling
  Doel is om een impuls te geven aan talentherkenning / -ontwikkeling door op een samenhangende wijze aandacht te geven aan de talenten uit de gemeente e.o.
  – het belang van het kind komt centraal te staan. Samenwerking tussen de relevante partijen is voorwaarde.
  – bundeling van gemotiveerde kinderen met aanleg voor tennis.
  – het streven is om een bredere basis / vindplaats te realiseren.
  – deelname staat open voor alle kinderen, lidmaatschap van vereniging is wenselijk maar bij aanvang geen voorwaarde.
  – meer aandacht voor talentherkenning door samenwerking met de tennisverenigingen in de regio en het creëren van meer scoutingsmomenten (denk aan clinics en wedstrijdmomenten).
  – talenten op de meest passende manier te begeleiden in hun ontwikkeling. Deze kinderen stromen door naar een hoger niveau, wat uiteindelijk resulteert in meer categorie 1, 2 en 3 spelers binnen de regio, met als gevolg dat ook het competitieniveau van de verenigingen zal stijgen.
  – Een grotere instroom richting tennisklas (en/of LOOT) van Topsporttalentscholen
  – Uiteindelijk een mogelijke doorstroom naar KNLTB  landelijke trainingscentrum.
 2. Samenwerking vergroten
  Om zowel de breedtesport als talentontwikkeling op een hoger niveau te krijgen is samenwerking een basisvoorwaarde. Komen tot meest passende en beste aanpak kan worden gerealiseerd door kennisdeling, in- en doorstroom van kinderen komt het beste tot zijn recht wanneer alle partijen tot goede afstemming komen: het kind staat centraal!