De Stichting heeft voor de talentherkenning een aantal “spelregels” gemaakt waarmee het herkennen van talent wordt verdeeld door een aantal momenten:

 • talentherkenningstesten schooltennis
 • voorselectie bij verenigingen optimaliseren
 • talentendagen: ontwikkeling talent / vergroten spelplezier. Dit is een inhoudelijke mix van techniek, tactiek, inspiratie, plezier, gezonde levensstijl
 • samenwerking trainers / coaches

We willen tot een samenhangende aanpak komen en naar een doorlopende lijn van in- en doorstoom van talenten toewerken en maken onderscheidt tussen 3 fasen:

Fase 1 schooltennis: Stimulering (kennismaking)
Doel: kinderen in tennis
Fase 2 clubtraining: Enthousiasmering (werving)
Doel: kinderen in wedstrijdtennis
Fase 3 regiotraining: Intensivering
Doel: kinderen in prestatief wedstrijdtennis, het bevorderen van doorstroom naar Topsporttalentscholen en ontwikkeling richting landelijke selectiecriteria KNLTB.

Aansluitend op fase 1 en fase 2 willen wij:

 • de regionale trainingen faciliteren. Ook hierbij is het verbinden en het versterken van elkaars competenties leidend bij het neerzetten van een vereniging overstijgend trainingsprogramma. Het samenwerkingsverband tussen gemeentelijke/regionale tennisverenigingen vormt hiervoor de basis
 • de andere belangrijke pijler uitdragen;  “support”.

Programma regiotraining:
Regiotraining is een leercurveprogramma aanvullend op de eigen clubtraining.

 • talentvolle kinderen worden gescout op vooraf vastgestelde data en voorgedragen door eigen clubtrainers
 • selectie vindt plaats op basis van vastgestelde criteria denk daarbij aan bijv. drive/motivatie: commitment, leersnelheid, aanpassingsvermogen, oplossend vermogen, enz
 • trainingsprogramma afgestemd op doelstelling “prestatief wedstrijdtennis”
 • tijdsspanne programma 20/24/35 weken/jaar
 • evaluatie
 • communicatie richtlijnen en/of adviezen naar ouders, verenigingen en trainers
 • eventuele begeleiding naar toernooien wedstrijdtennis.