De stichting Support 4 tennis zal i.s.m. de verenigingen uit Bergen op Zoom e.o. na een succesvol 2e jaar ook het komende seizoen, ‘18/’19 wederom een regiotraining aanbieden.
Dit initiatief krijgt ondersteuning van de gemeente Bergen op Zoom middels een projectsubsidie.
De te organiseren regiotrainingen vormen een van de doelgebieden van de stichting, naast het schooltennisproject.

Naast deelname van de “Bergse” verenigingen willen we dit jaar ook aan kinderen van de omliggende verenigingen de gelegenheid bieden deel te nemen, denk hierbij o.a. aan de verenigingen uit Dinteloord, Steenbergen, Tholen, Huijbergen en de Zuid-west hoek. Hiertoe is zowel op bestuurlijk als trainers niveau gecommuniceerd. De gedachte is “bundeling werkt stimulerend”

 Het doel van de regionale trainingen is kinderen extra te stimuleren tot het spelen van wedstrijdtennis, dit middels het aanbieden van trainingsmogelijkheden naast de trainingen op de verenigingen.

Een belangrijk uitganspunt is dat de regiotraining een aanvullende training is, deelname aan de clubtrainingen is voorwaardelijk. Allereerst blijft de (sociale) binding met de vereniging op deze manier bestaan, daarnaast is de regiotraining dan de 2e (of 3e) training in de week, meer trainingsprikkels hebben natuurlijk een positieve invloed op de tennisontwikkeling.

Naast de trainingen is het doel wedstrijden te spelen, denk hierbij aan competitie en toernooien, commitment voor deelname aan een wedstrijdprogramma verspreid over het jaar is gevraagd, de kinderen/ouders zullen dan ook een toernooiadvies ontvangen.

 Invulling regiotraining:

 • Gedurende de winterperiode, sept ’18 t/m maart ‘19
 • Locatie: Sportcentrum de Karmel
 • 22 trainingsweken
 • Gedurende vakantieweken geen training
 • Trainingsduur 1,5 uur per week
 • Trainingsdag, concept planning maandag
 • Trainingen zullen worden verzorgd door Jan Willem Baars samen met een van de clubtrainersOuderbijdrage:

De stichting Support 4 tennis heeft voor het organiseren van de regionale training van de gemeente Bergen op Zoom een subsidie voor de komende drie jaar ontvangen.
Hierdoor kunnen de aanvullende trainingen zeer aantrekkelijk worden aangeboden, voor 22 weken training vragen wij een ouderbijdrage van 325 euro.

Met het oog op selectie voor de regiotraining organiseren we een GRATIS “Regio Tennis Event” op zaterdag 30 juni van 9.00-12.00 uur in Sportcentrum De Karmel.
Deelname aan het Event kan op voordracht van de clubtrainers en middels “open” inschrijving via onderstaand formulier.

 

Doelstellingen voor het Event zijn:

 • Kinderen met veel plezier “tennis laten spelen”
 • Samen met de trainers over de kinderen en het vak overleggen
 • Een beeld te krijgen van de kinderen binnen de verenigingen
 • Het scouten van kinderen die in aanmerking komen voor de regionale training

Om in aanmerking te komen voor selectie regionale training zal o.a. gekeken worden naar de volgende criteria:

 • Spelplezier
 • Drive/motivatie
 • Leersnelheid
 • Aanpassingsvermogen
 • Oplossend vermogen

Naast de vaardigheden die de kinderen al hebben kijken we naar de te verwachten leersnelheid, m.a.w. potentie op termijn.

Doelgroepen:

 • Rood, alleen op indicatie trainers (6/9 jaar)
 • Oranje (8/11 jaar)
 • Groen (10/12 jaar)
 • Geel (11 t/m maximaal 14 jaar)

Na het Regio Tennis Event zult u van ons bericht ontvangen over een mogelijke selectie in de week van 2 juli.

Mocht uw zoon/dochter geselecteerd zijn voor de Regio Training dan kunt u intekenen voor deelname t/m 23 juli, vervolgens ontvangt u in de daarop volgende weken de bevestiging van definitieve deelname.

Mocht u vragen hebben en/of nadere informatie wensen dan kunt u contact opnemen met Jan Willem Baars (TOZ) 06-20631360, janwillembaarsboz@gmail.com