In onderling overleg, zowel op bestuurlijk- als trainersniveau is met de 5 “Bergse” verenigingen het initiatief genomen een regionale training op te zetten. Dit alles in (nauwe) samenwerking met de stichting Support 4 Tennis.

De te organiseren regiotrainingen vormen een van de doelgebieden van de stichting, naast het schooltennisproject en support for talent.

Aansluiten van verenigingen uit de omgeving is mogelijk, bundeling werkt stimulerend.

Het doel van de regionale trainingen is:

  1. kinderen extra te stimuleren tot het spelen van wedstrijdtennis, dit middels het aanbieden van trainingsmogelijkheden naast de trainingen op de verenigingen. Een belangrijk uitgangspunt is dat de regiotraining een aanvullende training is, deelname aan de clubtrainingen is voorwaardelijk. Allereerst blijft de (sociale) binding met de vereniging op deze manier bestaan, daarnaast is de regiotraining dan de 2e (of 3e) training in de week, meer trainingsprikkels hebben natuurlijk een positieve invloed op de tennisontwikkeling.
  2. Naast de trainingen is het doel wedstrijden te spelen, denk hierbij aan competitie en toernooien, commitment voor deelname aan een wedstrijdprogramma verspreid over het jaar is gevraagd, de kinderen/ouders zullen dan ook een toernooiadvies ontvangen.

Vanuit de gezamenlijke aanpak om tennis als breedtesport goed neer te zetten (schooltennisproject) in de pilot gemeente BOZ blijkt het dat er meer potentie zit in deze regio wat betreft talentontwikkeling. Doorstroom van potentiele talenten uit Bergen op Zoom e.o. krijgt op dit moment onvoldoende vorm. Er is als gevolg van een nieuw beleid van de KNLTB(tennisbond) geen Bondsjeugdopleiding meer op regionaal niveau (in West Brabant vanaf september 2015 en landelijk vanaf september 2016). Er vindt dus geen talentontwikkeling meer plaats op lokaal niveau, dit gat op het gebied van talentherkenning en talentontwikkeling kan o.a. worden opgevuld door het opzetten van regionale trainingen. De stichting Support 4 tennis wil deze regionale trainingen in samenwerking met relevante partijen opzetten met 2 belangrijke doelstellingen.