Verschillende partijen signaleren een tendens landelijk, maar ook zeker in West-Brabant en Bergen op Zoom, dat minder kinderen lid worden van een tennisvereniging en dat sportparticipatie blijvend de aandacht moet krijgen. Daarnaast lijkt het dat er meer potentie zit in deze regio wat betreft talentontwikkeling.

ScreenHunter_12 Jun. 13 17.06

Dit vormde aanleiding voor de Stichting met de 5 tennisverenigingen uit Bergen op Zoom, Loot school ’t Rijks en de gemeente Bergen op Zoom om de handen ineen te slaan en samen te kijken wat er gedaan kan worden om meer kinderen te krijgen in:

 

  1. het tennis
  2. het wedstrijdtennis
  3. het prestatief wedstrijdtennis.