De projecten van de Stichting sluiten prima aan op de visie van de gemeente Bergen op Zoom. Gemeente Bergen op Zoom ondersteunt onze missie en visie en voor de komende 3 jaar ontvangen wij behalve hun hulp als kennisleverancier ook hun financiële steun. We kunnen hiermee onze ambities waarmaken.

Ondersteuning sportbeleid van de gemeente
ScreenHunter_10 Jun. 13 17.01De gemeente Bergen op Zoom heeft haar beleid samengesteld met een doorkijk  naar 2020, waarin uitgebreid beschreven is wat de gemeente in de komende  jaren wil bereiken.

Visie en rol gemeente
In onze visie staat de maatschappelijke waarde van sport centraal. Gemeente Bergen op Zoom zet sport in als middel om de gezondheid van Bergenaren te bevorderen en sociale cohesie te behouden en te stimuleren. Een sport- én beweegbeleid is dan ook het uitgangspunt om de doelstellingen uit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) optimaal te kunnen realiseren. De breedtesport is hierbij de lokale prioriteit, maar in regionaal verband kan onze gemeente ook voor topsport betekenis hebben. De rol van de gemeente binnen
het sport- en beweegbeleid is faciliterend, stimulerend en regisserend.

genieten en waar nodig sport ook in te zetten als middel om andere doelstellingen van het gemeentelijk beleid te realiseren.

ScreenHunter_02 Jun. 15 11.21
FitFabriek Bergen op Zoom
De Fitfabriek heeft vastgestelde sportdoelstellingen

  1. een divers en samenhangend sport- en beweegaanbod ondersteunen,
  2. sterke verenigingen creëren,
  3. verbeteren van de verbinding tussen topsport en breedtesport.Anders gezegd:
    Om het sportbeleid een gezicht te geven is de F!TFabriek in het leven geroepen met het doel al onze inwoners meer in beweging te krijgen, zowel geestelijk als lichamelijk.
    Wil je meer weten kijk dan op de website van de FitFabriek