1. Sportparticipatie vergroten

Doel is om meer kinderen in beweging te krijgen. Sport heeft een positieve invloed op de vorming van kinderen, de gezondheid en de sociale cohesie.

 1. Continuïteit van de vereniging waarborgen: Ledenaantallen vergroten.

Doel is om de vereniging te versterken en het aantal leden te vergroten, de binding te vergroten en de eigen identiteit te behouden.

 1. Samenwerking vergroten

Om de breedtesport op een hoger niveau te krijgen is samenwerking een randvoorwaarde. Komen tot de meest passende en beste aanpak kan worden gerealiseerd door kennisdeling en gezamenlijke organisatorische activiteiten. Denk bij dat laatste aan bijv. clinic topsporter / straattennis evenement /  afsluitingsevent / infodagen gezonde voeding enz.

 1. Impuls talentstimulering

  Om te komen tot een talentstimulering en talentontwikkeling programma dient er een breder draagvlak gecreëerd te worden.

  • Belang van het kind komt centraal te staan, denk daarbij aan begeleiding en ontwikkeling waarbij de relatie tussen sport en een gezonde levenshouding centraal staat.
  • Samenwerking tussen de relevante partijen is een voorwaarde.
  • Meer talent herkenningsmomenten.
  • Meer instroom vanuit het talentontwikkeling programma meer doorstroom naar LOOT-school (Topsport Talentschool).