Vanuit onze gezamenlijke aanpak om tennis als breedtesport goed neer te zetten (schooltennis) in de pilotgemeente BOZ blijkt het dat er meer potentie zit in deze regio wat betreft talentontwikkeling. Doorstroom van potentiele talenten uit Bergen op Zoom e.o. krijgt op dit moment onvoldoende vorm. Er is als gevolg van een nieuw beleid van de KNLTB(tennisbond) geen Bondsjeugdopleiding meer op regionaal niveau (in West Brabant vanaf september 2015 en landelijk vanaf september 2016). Er vindt dus geen talentontwikkeling meer plaats op lokaal niveau, dit gat op het gebied van talentherkenning en talentontwikkeling kan o.a. worden opgevuld door het opzetten van regionale trainingen. De stichting Support 4 tennis wil deze regionale trainingen in samenwerking met relevante partijen opzetten. Dit kan ook alleen maar vanuit het eerder genoemde breed draagvlak dat we met schooltennis willen neerzetten.

De ambitie van de Stichting reikt verder als de regio Bergen op Zoom. Momenteel zijn soortgelijke initiatieven gestart in de Zuid-West hoek (Gemeente Woensdrecht), Gemeente Breda en Zeeland. Uiteindelijk willen wij met deze leercurve het initiatief landelijk uitrollen.